Your Right to Vote

In England, Northern Ireland and Wales you can register to vote if you are 17 years old (and in some cases if you are 16). However, you can only vote when you become 18. In Scotland you can register to vote if you are 15 years old (and in some cases if you are 14). You can vote in local elections and elections to the Scottish Parliament when you are 16 and elections to the UK and European Parliaments when you are 18. If you are an EU national, you can vote in the local and EU parliament elections only.

YOU CAN REGISTER TO VOTE HERE

If you require assistance with your registration to vote please contact European SOS 

You qualify to register to vote if you are:

  • a British citizen
  • an EU citizen resident in the UK
  • a qualifying Commonwealth citizen resident in the UK

Click here for the full list

X
Forgot password?
X
X

Our Mission

To be the world’s leading provider of certainty, significance and personal growth in employment relationship.
X

Mūsų Misija

Būti pasaulio pirmaujančiu tiekėju tikrumo, reikšmingumo ir asmeninio augimo darbo santykiuose.
X

Наша Миссия

Быть ведущим мировым поставщиком уверенности, значимости и личностного роста в трудовых отношениях.

X

Nasza Misja

Aby być światowym liderem w oferowaniu pewności, roli i rozwoju osobistego w relacjach zawodowych.
XWe do not offer refunds. By making a payment to the European SOS, you are confirming that you have read and understand our no refunds policy.
XМы не предлагаем возвраты. Делая платеж до European SOS, вы подтверждаете, что вы прочитали и поняли наши правила о возвратах.
XMokestis yra negrąžinamas. Atlikdami apmokėjimą European SOS, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir suprantate mūsų mokėjimų grąžinimo taisykles.
XNie oferujemy refundacji. Dokonując wpłaty do European SOS, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumieć naszą politykę Brak refundacji.