Forums

X
X
XWe do not offer refunds. By making a payment to the European SOS Trade Union, you are confirming that you have read and understand our no refunds policy.
XМы не предлагаем возвраты. Делая платеж до European SOS профсоюза, вы подтверждаете, что вы прочитали и поняли наши правила о возвратах.
XMokestis yra negrąžinamas. Atlikdami apmokėjimą European SOS profesinei sąjungai, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir suprantate mūsų mokėjimų grąžinimo taisykles.
XNie oferujemy refundacji. Dokonując wpłaty do European SOS Związku Zawodowego, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumieć naszą politykę Brak refundacji.